Kontakt uppgifter

E-post till tävlingsledningen: tavlingsledninglkk@gmail.com

Tävlingsledare: Julia Ljungqvist, 073-622 40 03
Assisterande tävlingsledare: Johannes Strandberg, 073-922 04 59
Assisterande tävlingsledare: Märit Löfgren, 070-611 20 30

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub