Trygghetsrådet

Vid oro eller anmälan ska du vända dig till Trygghetsrådet som utsetts av styrelsen att hantera situationer så som mobbning, diskriminering eller kränkande behandling. Trygghetsrådet kan du kontakta om du vill anmäla en ledare, åkare eller annan vuxen som uppträder kränkande eller på annat sätt bryter mot vår värdegrund! Vårt arbete är att utreda och dokumentera, konsekvenser beslutas i samråd med styrelsen.

Trygghets rådet kommer vidare att jobba med det värdegrundsarbete som påbörjats under förgående säsong.


Vi som utsetts till Trygghetsrådet är:

Jessika Säljö (styrelse representant)
Ulrika Eriksson
Viveka Grimslätt
Iris Wallin (ungdomsrepresentant)


Oss når ni via mail
trygghetsradet@landvetterkk.com

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub