Arbetsgrupper

Arbetsgrupper 2022


Arrangemangsgruppen

Ansvarig: Maria Norling

-Planering och utförande av arrangemang som tävlingar, julshow, slinga osv.

- Samarbeta med Tävlingsledning och säkerställa att det finns bemanning vid tävlingar.

- Sammankallande inför shower och övriga arrangemang

- Närvara vid tävlings-/arrangemangstillfällen

- Beslut kring arrangemang utöver tävling

Marknadsgruppen

Ansvarig: Peter Karlsson

- Ansvarig för nyhetsbrevet (Heidi Ahlberg)

- Kontaktperson i styrelsen för cafeteriagrupp.

- Utdelning och redovisning av lotter/Idrottsrabatt.

- Se till att Facebook/Instagram är levande.

- Eventuell marknadsföring (utöver arrangemang och tävlingsgruppens egna)

Sponsorsgruppen

Ansvarig: Heidi Ahlberg, Peter Karlsson

- Ansvarar för material kring sponsring (att de är uppdaterat, finns på angiven plats)

- Inköp och uppsättning av skyltmaterial enligt sponsoravtal.

- Uppföljning och vård av sponsorer (förnyelseavtal, tackgåva, bilder, FB, Hemsida m.m.)

- Sponsorshuset

Skridskoskolegruppen

Ansvarig: Linda Ohlsson

- Ansvarig för skridskoskolagruppen

(Skridskoskolans mejl, anmälningar, löpande information till anmälda åkare, bemanning för närvaro, bemanning för hjälptränare, hyrskridskor, avslutningar och märken)

Tävlingsgruppen

Ansvarig: Kristoffer Berntsson

- All planering kring tävlingar (anmälningar åkare, tränare, musik, istid, info till arrangemang och tävlingsgrupp m.m.)

- Säkerställa att det finns utbildade funktionärer i klubben

Läger och Trivsel

Ansvarig: Desire Rex och Elise Brankell

- Kontaktperson för Läger&Trivsel gruppen

- Utveckla och arrangera läger och samkväm (fika/lunch/köp&sälj m.m.)

Värdegrundsarbete

Ansvarig: Jessika Säljö

- Ansvarig för värdegrundsarbete och att de efterföljs i klubben

- Ansvarig för trygghetsrådet

- Sisu-kontakt

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub