Styrelsen

Roll Namn Ansvarsområde
Ordförande
Maria Norling Övergripande ansvar för föreningens medlemmar och tränare.
Kassör Lina Tjernberg Ansvarig för fakturering och löpande bokföring
Ledarmöter Kristoffer Berntsson Sekreterare
Kontaktperson för tävlingsgruppen
Kontaktperson HHC och kommunen
Nathalie Josefson Synkroansvarig
Ansvarig för hemsidan
Jessika Säljö Arrangemang
Värdegrund

Linda Ohlsson Skridskoskolan
Hanna Lundin Arrangemang
Värdegrund
Suppleanter Heidi Ahlberg Marknad och Sponsring
Desiré Rex Läger & Trivsel
Revisor Elise Brankell
Revisor suppleant Jenny Svenungsson
Valberedning Sanela Kostic Lundqvist
Märit Löfgren
Johannes Tjernberg

Har ni frågor eller funderingar som ni vill att styrelsen skall lyfta, kontakta oss via kansli@landvetterkk.com

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub