Styrelsen

Roll Namn Ansvarsområde
Ordförande
Marcin Zamojski
Övergripande ansvar för föreningens medlemmar och tränare.
Kassör Heidi Ahlberg Ansvarig för fakturering och löpande bokföring
Ledarmöter Kristoffer Berntsson Sekreterare
Kontaktperson för tävlingsgruppen
Kontaktperson HHC och kommunen
Maria NorlingÖvergripande administrativt
Jessika Säljö Värdegrund

Linda Ohlsson Skridskoskolan
Hanna Graas
Suppleanter Peter Karlsson Övergripande ansvar för marknadsföring och Spons
Desiré Rex Läger & Trivsel
Revisor Elise Brankell
Revisor suppleant Jenny Svenungsson
ValberedningAnn-Margreth Larsson (ansvarig)
Vesela Georgieva
Linda Sandström Tim

Har ni frågor eller funderingar som ni vill att styrelsen skall lyfta, kontakta oss via kansli@landvetterkk.com

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub